DSD
Program
http://www.dsd.se/program.html

© 2011 DSD
Hem - Kontakt

Användbara program

På denna sida finns program som jag utvecklat och som kan vara användbara.
Klicka på länken vid respektive program för att ladda ner installationsprogram.

Programmen supporteras inte och de installeras på egen risk.
Det står angivet på respektive program vilka operativsystem som det stödjer.

Starta Spotify ifrån Media Center


Denna MCE plugin fungerar på samma sätt som den för Voddler.
Det vill säga, Spotify startas och får fokus och så fort man stänger ner Spotify
så kommer man tillbaka till MCE.

Fungerar på Windows Vista (med MCE) och Windows 7 (med MCE).

Version: 1.1.0
Setup.msi

Kontrollera Telldus via MCE

Denna plugin gör att du kan kontrollera Telldus ifrån MCE.
Telldus är en USB dongel som gör att du kan kontrollera olika strömbrytare och på så sätt
kontrollera ljus och andra elektroniska apparater.

Pluginen fungerar på Windows Vista (med MCE) och Windows 7 (med MCE).

Setup.msi

VPN Controller

VPN Controller hjälper dig att hålla ordning på din VPN anslutning.
Programmet bevakar vald VPN anslutning och utför ett antal åtgärder i de fall då anslutningen går ner.

Egenskaper:

  • Stänger ner valfritt program om VPN anslutning avbryts.
  • Återstartar vald VPN anslutning.
  • Startar valfritt program vid återstart av VPN anslutning.
  • All hantering loggas så att du lätt kan följa vad som sker.
  • Programmet utför en IP Trace som visar var i världen din IP adress finns.

Systemkrav: Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows Server 2008.

Ladda ner aktuell version:

Version: 2009.1.510
Install.msi